Tel: +86-21-56451129

E-mail: 2355318244@qq.com

黑/白咖啡纸杯盖

黑/白咖啡纸杯盖

80mm 90mm

Send Inquiry Chat Now
产品详情
Description Model Dimensions (cm) Package Carton Size(cm) Unit
CBM
Length Top size Pcs/bag Bags/ctn Pcs/ctn L W H
Spout
plastic lid
8oz PS 8.0 50 20 1000 50.0 44.0 18.0 0.04
12oz PS 9.0 50 20 1000 47.5 44.5 19.5 0.041
Plastic lid
with button
8oz PS 8.0 50 20 1000 43.5 35.0 23.5 0.036
12oz PS 9.0 50 20 1000 48.0 39.0 23.0 0.043
Flat
plastic lid
4oz PS 6.3 50 20 1000 34.5 27.5 27.0 0.026
6oz PS 7.6 50 20 1000 41.5 33.5 28.0 0.039
7oz PS 7.3 50 20 1000 41.0 32.0 23.5 0.031
8oz PS 8.0 50 20 1000 43.0 35.0 25.0 0.038
8.25oz PS 7.3 50 20 1000 41.0 32.0 23.5 0.031
9oz PS 7.6 50 20 1000 41.5 33.5 28.0 0.039
12oz PS 9.0 50 20 1000 47.0 38.0 25.0 0.045

 

纸杯塑料盖:直饮,完美贴合塑料盖。双通洞。

在旅途中轻松饮用。 塑料盖设计用于4盎司,5盎司,6盎司的纸杯,

7盎司,8盎司,9盎司,10  盎司,12盎司,16盎司,20盎司和24盎司。

 

盖子可形成坚固,紧密的密封,使饮料保温更长。
小圆顶设计有助于防止溢出物晃动。
它们适合并帮助保持咖啡温暖。


开口的大小恰到好处,可以让你在开车上班的时候喝上一杯咖啡,
但不用担心洒到穿着最喜欢的衬衫或连衣裙上了Related Products
Inquiry